NAMusiq’ Duo Sarrasine 20 mei 2021

Céline Bodson en Sara Picavet, die elk een groot deel van hun artistieke activiteit aan kamermuziek besteedden, besloten in 2018 zich te verenigen om Sarrasine op te richten. Soms een klassiek kamerduo, gericht op werken voor viool en piano uit het grote repertoire, soms een muzikaal collectief in samenwerking met andere artiesten
(Marie Martinez, Thomas Turine), smeedt Sarrasine constante verbindingen tussen tijdperken en de kunsten om de luisteraar naar een meer gedetailleerd en kleurrijk begrip van het muzikale werk te brengen.

Muzikanten aarzelen niet om hedendaagse creatie aan te moedigen door componisten te benaderen
vandaag (Benoît Mernier, César Mateus, Thomas Turine …).

Ze speelden op tal van podia in binnen- en buitenland (Brussel, Antwerpen, Luik, Namen, Parijs, Lyon, Montreal, enz.) En hun duo wordt ondersteund door de “Art et vie” tours, de Federatie Wallonië-Brussel en VZW Atart.

MUZIKANTEN:
Céline Bodson: viool
Sara Picavet: piano

Le Delta - Espace Culturel Provincial, Avenue Fernand Golenvaux, Namur, Belgique

https://www.ledelta.be/