32e editie van de erfgoeddagen 12 - 13 september 2020

Het thema van de 32ste editie van de Erfgoeddagen in Wallonië is Erfgoed & Natuur. Parken, tuinen, groene en natuurlijke ruimtes. Het evenement vindt plaats op 12 en 13 september 2020.

Gekozen door onze nieuwe minister van Erfgoed, Valérie De Bue, sluit het thema net als in 2018 aan bij het thema toerisme: Erfgoed & Natuur. Parken, tuinen, groene en natuurlijke ruimtes.

In 2020 worden de dossiers met ten minste een van de volgende elementen als onderdeel van het thema beschouwd:

– opmerkelijke bomen (al dan niet geclassificeerd), die moeten worden geïntegreerd in een circuit dat ten minste één gebouwde erfgoedplaats omvat (bijvoorbeeld de spijkerboom in Jurbise, opmerkelijke bomen in verband met een potale of omlijsting van een kapel, drève d ‘toegang tot een domein…);

– natuurlijke sites die zijn geclassificeerd of vermeld in inventarissen (bijvoorbeeld de hondenfondry, het graf van de reus in Botassart);

– archeologische vindplaatsen in het wild, geclassificeerd of vermeld in inventarissen (bijvoorbeeld het kasteel van Moha, de grot van Spy, het gebied van de megalieten van Wéris …);

– erfgoedplaatsen die zijn geclassificeerd of vermeld in inventarissen in de wildernis (bijvoorbeeld de Saint-Thibaut-kluis in Marcourt …) (geen kerk in een dorp)

– openbare en particuliere parken en tuinen van kastelen, instellingen, ingedeeld of vermeld in de inventarissen (Annevoie-tuinen, het park van het kasteel van Freÿr, het park van Edingen, het park van het kasteel van Terhulpen, het park van het stadhuis van Doornik, het Paterpark in Soignies,);

– openbare of particuliere parken en tuinen die niet zijn geclassificeerd of niet zijn opgenomen in de inventarissen, maar die zijn gekoppeld aan het gebouwde erfgoed dat is geclassificeerd of is opgenomen in de inventarissen (bijvoorbeeld het park van de voormalige abdij van Gembloux, tuinen van de Abdij van Marche-les-Dames…)

– aangelegde gebieden (generieke term) of natuurlijke locaties, niet opgenomen in IPIC / inventarissen / geclassificeerd, die erfgoed bevatten dat is geclassificeerd of vermeld in inventarissen (bijvoorbeeld Balmoral-heuvel in Spa, beboste begraafplaatsen);

– parken, tuinen en landschapsgebieden of natuurlijke sites, die niet zijn opgenomen in IPIC / inventarissen / geclassificeerd, op de directe rand (direct contact) van een geklasseerde erfgoedplaats of in inventarissen (bijvoorbeeld een deel van de hellingen van de citadel van Luik.

Rue de Fer 75, 5000 Namur, Belgique

https://www.journeesdupatrimoine.be/