In het theater in juli! 1 - 25 juli 2020

Bezoek aan het Koninklijk Theater + fototentoonstelling van Pol Piérart
Het Koninklijk Theater van Namen gaat deze zomer open voor toeristen: een erfgoedbezoek
en een fototentoonstelling van Pol Piérart!

Open van 1 tot 25 juli van 11:00 tot 17:00 uur
Gratis toegang zonder reservering en door toepassing van de gezondheidsafstanden.

BEZOEK AAN HET ROYAL THEATER
Paradijs, de badkuip, de afstand, het bloembed, de binnenplaats of de tuin … zoveel delen van het theater die wij u bij uitstek aanbieden om te (her) ontdekken op een bewegwijzerde (en afstandelijke) route!

LEVEN
Foto’s en schilderijen van Pol Piérart “Vint”, “Va”, “Vivant” … aan het einde van dit Covid 19-haakje waar alles stilstond, zoals dood, herinnert Pol Piérart ons eraan dat zolang er maar komt, er is leven. Zo is het ook met deze niet-classificeerbare kunstenaar, die niet herleidbaar is tot het bespotten van anarchistische slogans – “Noch oud noch
geboren worden “, zei hij – dat het publiek de weg naar het theater zal kunnen vinden. Sterker nog, je weg banen in het theater op zoek naar de werken – schilderijen en foto’s – die daar zullen worden verspreid.
Schilder, fotograaf en woordspeler Pol Piérart (1955) studeerde in Luik, die hij prachtig samenvatte: “Ik deed beeldende kunst en wilde toen iets heel anders doen. Dus wendde ik me tot kunst. ”
Sindsdien heeft hij, geïnstalleerd in Embourg, een paar mijlen van de Burning City, consequent een werk ontwikkeld (“Duty peels me” klaagde hij op een dag) van een
mooie consistentie op de achterkant van de woorden.

Een tentoonstelling vol poëzie, spot, humor

Théâtre de Namur, Place du Théâtre, Namur, Belgique

https://www.theatredenamur.be