Erfgoeddagen 9 - 10 september 2023

 

Elk jaar bieden deze Dagen gratis ontdekking van het Waalse erfgoed.
Zo benadrukken ze de bevoorrechte banden tussen deze laatste en een doelgroep.

In 2023 staat het programma centraal voor jongeren (van de allerkleinsten tot tieners)!

Tijdens dit weekend is de toegang tot het bezoekerscentrum van Terra Nova gratis. Worden verstrekt :

audiogids met speciaal commentaar voor kinderen;
het speelboek van het bezoekerscentrum van Terra Nova.

van 10u tot 18u

Terra Nova, Namur, Belgique

https://www.journeesdupatrimoine.be/