Geen kant 9 november 2023 - 7 januari 2024

 

In het kader van het Extraordinary Film Festival (TEFF) presenteert de Galerie du Beffroi voor haar eindejaarstentoonstelling werken geselecteerd uit de collectie van het Art et Margins Musée. Gelegen in het hart van Brussel, in de Marollen, stelt dit outsider-kunstmuseum de kunst en haar grenzen in vraag. Zijn collectie werd halverwege de jaren tachtig opgebouwd met autodidactische kunstenaars, artistieke workshops voor mensen met een verstandelijke beperking of in psychiatrische settings. Tegenwoordig bestaat het uit meer dan 4.000 internationale werken die buiten de druk bezochte kunstpaden zijn geproduceerd.

De eerste tentoonstelling die in Namen wordt gepresenteerd, ‘Pas de side’, is een kans voor het Brusselse museum om rauwe/outsider-creatie te promoten en te verspreiden door een publiek te bereiken dat niet ingewijd is in deze kunst. De tentoonstelling brengt meer dan 80 stukken samen die representatief zijn voor de huidige artistieke creatie van outsiders, zowel Belgisch als internationaal. Deze werken benadrukken thema’s van outsiderkunst en bieden zowel voedsel voor reflectie als vreugde. Ze onthullen de diversiteit aan creatieve vormen en verkennen verschillende artistieke domeinen: schilderkunst, beeldhouwkunst, assemblage, collage…

De tentoonstelling ‘Pas de side’ wordt georganiseerd op initiatief van de afdeling Cultuur van de stad, als onderdeel van de steun aan het Buitengewone Filmfestival. Het doel is om evenementen aan te moedigen die tot doel hebben de culturele praktijk van gehandicapten of mensen met een beperking te bevorderen. Via Namur Confluent Culture wil men ook hedendaagse kunstenaars steunen en kunstwerken voor iedereen toegankelijk maken. De tentoonstelling is gratis en in november en december worden er activiteiten aangeboden aan scholen.

De Bemiddeling van de afdeling Cultuur heeft een educatieve folder voor gezinnen gemaakt. Er worden vragen en leuke activiteiten voorgesteld om de tentoongestelde werken te begrijpen, wat er schuilgaat achter de concepten art brut, outsider art en gedifferentieerde kunst of zelfs om te creëren in de stijl van Dubuffet, Michel Dave of Fernanda Reyns door zijn verbeelding los te laten.

Galerie du Beffroi, Rue du Beffroi, Namur, Belgique

galeriedubeffroinamur