Sacraal erfgoed - Saint-Aubainkathedraal

De kathedraal, gebouwd in classicistische stijl maar beïnvloed door de barok, verving een collegiale kerk uit 1047. Zij werd kathedraal in 1559 nadat Filip II het bisdom Namur in het leven had geroepen. In 1740 werd zij vernield door een grote overstroming van de Samber. Van 1751 tot 1767 werd ze herbouwd in haar actuele vorm. Het kruis met dubbele dwarsbalk herinnert eraan dat de kathedraal fragmenten herbergt van het echte kruis en de doornenkroon van Christus, in 1206 meegebracht uit Constantinopel.

Binnen ontdekt men een klassieke opbouw met 2 niveaus op gekoppelde zuilen, stuc van de gebroeders Moretti en divers kerkmeubilair (altaren, preekstoel, biechtstoelen, koorstoelen, hekken, een lessenaar), beelden en oude schilderijen.

Rechts van de kathedraal bevindt zich het Diocesaan Museum met religieuze kunstwerken uit parochies, abdijen en kloosters van het bisdom Namur-Luxembourg.

Place Saint-Aubain, Namur, Belgique

http://www.cana.be

Open

Gesloten op maandag

Om ook te zien

Le Chapître
Brasserie François
Gadsby
Diocesaan Museum en Kerkschat van de Kathedraal